Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Σερβίων για υποστήριξη επίβλεψης έργων ενεργειακής αναβάθμισης (1ου ΕΠΑΛ και 2ου και 4ου νηπιαγωγείου Σερβίων)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/1/2022

Προγραμματική Σύμβαση βάσει του άρθρου 100 του Ν.3852/2010 μεταξύ του Δήμου Σερβίων και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υποστήριξη της επίβλεψης των υποστηριζόμενων έργων ενεργειακής αναβάθμισης του ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας:

  • MIS 5056134, Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 1ου ΕΠΑΛ Σερβίων και
  • MIS 5060687, Ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίου 2ου και 4ου Νηπιαγωγείου Σερβίων.
  • PDF (692,49 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/2/2022

ΜΟΔ Α.Ε.