Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εγχειρίδιο "Αφαλάτωση και συνοδά έργα"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/8/2019

Το εγχειρίδιο περιλαμβάνει την καταγραφή των απαραίτητων προπαρασκευαστικών ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση ενός ολοκληρωμένου έργου αφαλάτωσης από τη στιγμή της σύλληψής του έως τη δημοπράτησή του, δηλαδή:

  • Σύλληψη του έργου, επιλογή τεχνολογίας, επιλογή θέσεων υδροληψίας και απόρριψης ή διαχείρισης υπολειμμάτων, χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας κ.α.
  • Μελέτες
  • Αδειοδοτήσεις για μόνιμες ή προσωρινές εγκαταστάσεις
  • Επιλογή σχεδίου για τη χρηματοδότηση, τη δημοπράτηση, την κατασκευή και τη λειτουργία του έργου.

Στόχος του εγχειριδίου είναι να αξιοποιηθεί από Δήμους που επιθυμούν να αποκτήσουν πόσιμο νερό μέσω της αφαλάτωσης για την καταπολέμηση της λειψυδρίας στην περιοχή τους και τον περιορισμό του κόστους του νερού λόγω της μεταφοράς του από την ηπειρωτική Ελλάδα ή αλλού.


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/10/2019

ΜΟΔ Α.Ε.