Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΚΥΑ 45480/ΕΥΘΥ 318/20.04.2017 (ΦΕΚ 1446/Β.27.04.2017) Σύσταση και διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/4/2017

  • PDF (174,48 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/12/2022

ΜΟΔ Α.Ε.