Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

N 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α/19.06.2002) Περιορισμοί στη σύναψη δημοσίων συμβάσεων με πρόσωπα που δραστηριοποιούνται ή συμμετέχουν σε επιχειρήσεις μέσων ενημέρωσης και άλλες διατάξεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: 19/6/2002


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/11/2012

ΜΟΔ Α.Ε.