Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση για την εγγραφή σε Κατάλογο μελετητών και παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσης για ενέργειες τεχνικής βοήθειας της ΜΟΔ

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

10/12/2020

Δείτε εδώ τον κατάλογο μελετητών και πα​​ρόχω​ν υπηρεσιών τεχνικής φύσης​ (7η έγκριση – Mάης 2023).

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, να εγγραφεί στον Κατάλογο μελετητών και παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσης, από τον οποίο δύναται να επιλέγει αναδόχους για την ανάθεση τεχνικών μελετών καθώς και υπηρεσιών τεχνικής φύσης για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ, σύμφωνα με το αρ. 119 του ν.4412/2016.

Ο κατάλογος αυτός θα χρησιμοποιείται από το σύνολο των υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας ΜΟΔ για την ανάθεση υπηρεσιών τεχνικής φύσης, εφόσον δεν καλύπτεται από τον κατάλογο προμηθευτών και παρόχων της Εθνικής Αρχής Συντονισμού του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η παρούσα πρόσκληση παραμένει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και δεν υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των ενδιαφερόμενων μελετητών και παρόχων υπηρεσιών τεχνικής φύσης να εγγραφούν σε αυτόν.

Οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, οι οποίοι διαθέτουν εν ισχύ μελετητικό πτυχίο, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση, και να αποστέλλουν τα λοιπά δικαιολογητικά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνημμένη πρόσκληση και στα παραρτήματά της.

 

Κατηγορία διαγωνισμού

Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

31/12/2023 00:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Για την υποβολή της αίτησής σας πατήστε ΕΔΩ.
Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει σε 5 ημερολογιακές ημέρες από τη δημοσίευση της παρούσας.

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση:  katalogosdty@mou.gr ή στο τηλ. 2131310293.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/6/2023

ΜΟΔ Α.Ε.