Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Τροποποιημένη Επιτελική Προγραμματική Σύμβαση για τη μελέτη, κατασκευή και λειτουργία των έργων διαχείρισης λυμάτων των οικισμών προτεραιότητας στην Ελλάδα

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/2/2021

  • PDF (532,46 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/9/2021

ΜΟΔ Α.Ε.