Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εθνικό Επιχειρησιακό Σχέδιο Διαχείρισης Λυμάτων Οικισμών Προτεραιότητας Οδηγίας 91/271/ΕΟΚ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 5/1/2021

Απόφαση έγκρισης του Εθνικού Επιχ/κού Σχεδίου, ΥΠΕΝ/ΓΓΣΔΑ/295/1/04.01.2021


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/3/2022

ΜΟΔ Α.Ε.