Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

1η συνεδρίαση Επιτροπής Καθοδήγησης Λυμάτων Οικισμών Γ΄ προτεραιότητας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/11/2018

Πρακτικά της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Καθοδήγησης Λυμάτων Οικισμών Γ΄ προτεραιότητας, Αθήνα 7/2/2018


Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 2/9/2021

ΜΟΔ Α.Ε.