Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη Δικαιούχων ΠΕΠ Ιονίων Νήσων μέσω της Τεχνικής Βοήθειας

13/12/2021

Η ΜΟΔ  ως Δικαιούχος της πράξης «Υποστήριξη Δικαιούχων ΕΠ Ιόνιων Νήσων μέσω της ΜΟΔ», έχει προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων στην Περιφέρεια των Ιόνιων Νήσων, καθώς και την επιτάχυνση υλοποίησης του ΕΠ Ιόνιων Νήσων.

Κατόπιν αυτών η  ΜΟΔ,  υπέγραψε την πρώτη σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης «Κατασκευή Πράσινου Σημείου στο Δήμο Αργοστολίου», για λογαριασμό του Δήμου Αργοστολίου.

Η ανωτέρω μελέτη οδηγεί στην ωρίμανση και άμεση υλοποίηση του ενταγμένου έργου «Προμήθεια εξοπλισμού συλλογής βιοαποβλήτων και πράσινων σημείων Δήμου Κεφαλονιάς». Με την εκπόνηση της μελέτης θα είναι πλέον ώριμη η δημοπράτηση του έργου για την κατασκευή του Πράσινου Σημείο του Δήμου Αργοστολίου.

Το έργο θα συμβάλει στην επίτευξη των στόχων ανακύκλωσης, μείωσης των απορριμμάτων που οδηγούνται προς ταφή και ολοκλήρωσης των υποδομών ασφαλούς διαχείρισης απορριμμάτων, όπως αυτοί τίθενται στην κείμενη νομοθεσία (4042/2013, 2008/98/ΕΚ) και εξειδικεύονται στον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων. Επιπλέον το έργο περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της Περιφέρειας Ιόνιων Νήσων.

Η ορθολογική, επιστημονικά ορθή και κοινωνικά αποδεκτή διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων θα έχει διαχρονικά θετικές επιδράσεις στο περιβάλλον καθώς αποτρέπεται η ανεξέλεγκτη διάθεση απορριμμάτων, επιτυγχάνεται η ορθολογική διαχείριση, η ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή και γενικά η μείωση των αποβλήτων προς ταφή. Ταυτόχρονα εξοικονομούνται πολύτιμοι πόροι από την ανακύκλωση των συλλεχθέντων υλικών στο Πράσινο Σημείο, ικανοποιώντας τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κυκλικής οικονομίας.

Επιπλέον η ΜΟΔ Α.Ε. συνεχίζει την υποστήριξη των δικαιούχων στην ωρίμανση και άλλων έργων τους, έχοντας σε πρώτη φάση δημοπρατήσει ακόμα δυο μελέτες:

1) Επικαιροποίηση μελέτης τοιχίου αντιστήριξης Ρωμαϊκού Βαλανείου – Κρηναίου οικοδομήματος Δήμου Σάμης

2) Συμπληρωματικές μελέτες επισκευής δημοτικού θεάτρου Ληξουρίου

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/8/2022

ΜΟΔ Α.Ε.