Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση Κοινής Γραμματείας Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας “INTERREG V-A Ελλάδα-Ιταλία"

29/7/2019

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία, με την υποστήριξη της ΜΟΔ, προκηρύσσει 1 θέση Εκπροσώπου (Representative officer) στην αποκεντρωμένη δομή της Κοινής Γραμματείας (JS) του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Ιταλία 2014-2020, με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

Η προκήρυξη απευθύνεται σε υποψηφίους από τον ιδιωτικό, τον δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Αιτήσεις αποστέλλονται ταχυδρομικά το αργότερο ως τις 30/08/2019 (με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά) στη ΜΟΔ ΑΕ, Λουίζης Ριανκούρ 78Α, 115 24 Αθήνα, Τομέας Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Σύμφωνα με την εγκύκλιο ΔΙΔΑΔ / Φ18.31 / 2361 / οικ / 14-6-2019 του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης για την «οργάνωση των κοινοβουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019», όλες οι διαδικασίες σχετικές με τις ανακοινωθείσες κενές θέσεις αναστάλθηκαν από την προκήρυξη των εκλογών μέχρι την ορκωμοσία της νέας κυβέρνησης. Επομένως, η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων για τη θέση του Εκπροσώπου της ΚΓ παρατάθηκε μέχρι τις 30 Αυγούστου 2019.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Interreg V-A Ελλάδα - Ιταλία

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΥΔΕΠΕΕΣ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/4/2021

ΜΟΔ Α.Ε.