Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ειδικά θέματα εφαρμογής του ν.4412/2016 στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών

17/6/2024

Στις 19/6/2024 θα πραγματοποιηθεί, μέσω εικονικής τάξης, εκπαίδευση με τίτλο «Ειδικά θέματα εφαρμογής του ν.4412/2016 στην εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών»

Η εκπαίδευση διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνεται σε στελέχη της Κεντρικής Υπηρεσίας ΜΟΔ αε.

​Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση θεμάτων που αφορούν προθεσμίες σύμβασης μελετών και καθυστερήσεις λόγω επανυποβολών παραδοτέων, θέματα  απρόβλεπτων, ποινικών ρητρών και θεμάτων προεκτίμησης αμοιβής για συμβάσεις μελετών. Επίσης, όσον αφορά τις συμβάσεις έργων, θα γίνει παρουσίαση θεμάτων που αφορούν επικαιροποίηση στοιχείων ΑΠΕ και τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκεια εκτέλεσής τους σύμφωνα με τον Ν. 4782/2021, καθώς και του Πρωτοκόλλου κανονισμού τιμών μονάδος νέων εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.).Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/6/2024

ΜΟΔ Α.Ε.