Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκπαίδευση με τίτλο «Εισαγωγή στο ΟΠΣ 2021-2027 και Δελτία Πράξης και Παρακολούθησης»

17/6/2024

Στις 20/6/2024  θα πραγματοποιηθεί, μέσω εικονικής τάξης, εκπαίδευση με τίτλο «Εισαγωγή στο ΟΠΣ 2021-2027 και Δελτία Πράξης και Παρακολούθησης»

Η εκπαίδευση διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνεται σε στελέχη και Δικαιούχους της ΕΥΔ Π Αλιεία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα.

​Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του ΟΠΣ 2021-27 και λειτουργειών του συστήματος που αφορούν σε Τεχνικά Δελτία Πράξης - Υποβολή προτάσεων, σε Τεχνικά Δελτία Υποέργου - Παρακολούθηση, σε Δελτία Κατανομών και σε Δελτία Δήλωση Δαπανών – Παρακολούθηση, ώστε με το πέρας του σεμιναρίου κάθε εκπαιδευόμενος να έχει ολοκληρωμένη εικόνα των σχετικών διαδικασιών.


Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/6/2024

ΜΟΔ Α.Ε.