Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Eκπαίδευση με τίτλο «Διαλειτουργικότητα (Web Services) 2021-2027».

17/6/2024

Στις 18/6/2024  θα πραγματοποιηθεί, μέσω εικονικής τάξης, εκπαίδευση με τίτλο «Διαλειτουργικότητα (Web Services) 2021-2027». 

Η εκπαίδευση διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνεται σε στελέχη των ΕΥΔ και Δικαιούχους. 

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση Τεχνικών Θεμάτων Διαλειτουργικότητας, καθώς και η Υποβολή Δελτίων στο ΟΠΣ αλλά και η Ανάκτηση Στοιχείων του ΟΠΣ μέσω Web Services.​


Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/6/2024

ΜΟΔ Α.Ε.