Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκπαίδευση με τίτλο "ΚΗΜΔΗΣ – Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες"

14/6/2024

Στις 17/6/2024 θα πραγματοποιηθεί, μέσω εικονικής τάξης, εκπαίδευση με τίτλο «ΚΗΜΔΗΣ – Διαδικασίες ανοιχτών διαγωνισμών στο ΕΣΗΔΗΣ για Προμήθειες – Υπηρεσίες».

Η εκπαίδευση διοργανώθηκε από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνεται σε στελέχη ΚΥ ΜΟΔ και των υπηρεσιών της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του κεντρικού ηλεκτρονικού μητρώου ΚΗΜΔΗΣ, του σχετικού θεσμικό πλαισίου,  αλλά και επιχειρησιακών και διαδικαστικών θεμάτων που σχετίζονται με την χρήση του. Επίσης, θα παρουσιαστούν οι λειτουργικές ενέργειες για την καταχώρηση Πρωτογενών & Εγκεκριμένων Αιτημάτων, Προκηρύξεων- Διακηρύξεων, Αποφάσεων Ανάθεσης/Κατακύρωσης και Εντολών Πληρωμής με πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων να συνοδεύει την παρουσίαση της κάθε λειτουργικής ενέργειας.Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 18/6/2024

ΜΟΔ Α.Ε.