Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

«Υποσύστημα αναφορών ΕΣΠΑ 2021-2027»

22/11/2023

Στις 22/11/2023 θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση με θέμα «Υποσύστημα αναφορών ΕΣΠΑ 2021-2027» μέσω εικονικής τάξης, συνολικής διάρκειας 3 ωρών. 

Η εκπαίδευση διοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνεται σε στελέχη της ΕΑΣ και των ΕΥΔ των Τομεακών & Περιφερειακών Προγραμμάτων.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης θα γίνει Παρουσίαση Συστήματος Αναφορών ΟΠΣ 2021-2027 και θα παρουσιαστούν οι λειτουργικές δυνατότητες του ΒΙ Publisher.


Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/11/2023

ΜΟΔ Α.Ε.