Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στο Power BI

30/10/2023

Τη Δευτέρα 30/10 & Τρίτη 31/10  πραγματοποιείται εξ αποστάσεως εκπαίδευση προς στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών με θέμα το Power BI. Η εκπαίδευση διοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα γίνει αναφορά στις βασικές λειτουργικότητες του Power BI, τις βασικές συναρτήσεις και την απεικόνιση-παρουσίαση δεδομένων, ενώ θα δοθούν πρακτικά παραδείγματα με δεδομένα / αναφορές του ΟΠΣ ΕΣΠΑ. Επίσης θα γίνει αναφορά στη δημιουργία ενός Data Model με πρακτικά παραδείγματα καθώς και στη δημιουργία dashboards, τον διαμοιρασμό δεδομένων και την εξαγωγή αναφορών.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι οι εκπαιδευόμενοι/-ες να κατανοήσουν τις λειτουργικότητες του Power BI και να μπορέσουν να το αξιοποιήσουν στο πλαίσιο της εργασίας τους για τη διαχείριση και οπτικοποίηση των δεδομένων που διαχειρίζονται.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/10/2023

ΜΟΔ Α.Ε.