Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κρατικές Ενισχύσεις για Περιβαλλοντικά Έργα – Κλίμα, Προστασία Περιβάλλοντος & Εξοικονόμηση Ενέργειας

25/10/2023

Στις 30/10/2023 θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση με θέμα «Κρατικές Ενισχύσεις για Περιβαλλοντικά Έργα – Κλίμα, Προστασία Περιβάλλοντος & Εξοικονόμηση Ενέργειας», μέσω εικονικής τάξης, συνολικής διάρκειας 8 ωρών.

Η εκπαίδευση διοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνεται σε στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων & Χρηματοδοτικών Εργαλείων και των Δομών του ΕΣΠΑ με υψηλή εξειδίκευση και αρμοδιότητα στα θέματα Κρατικών Ενισχύσεων.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης:
  • θα γίνει ανασκόπηση της πρόσφατης νομολογίας σχετικά με την εφαρμογή της έννοιας της κρατικής ενίσχυσης για την προστασία του περιβάλλοντος- εξοικονόμηση ενέργειας- διατήρηση της φύσης
  • θα παρουσιαστιούν οι περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις του αναθεωρημένου Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού, καθώς και οι κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις για το κλίμα, την προστασία του περιβάλλοντος και την ενέργεια
  • θα παρουσιαστούν συγκεκριμένα παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης.
Η εκπαίδευση θα έχει τη μορφή εισήγησης, εμπλουτισμένη με διάλογο και απαντήσεις ερωτήσεων που έχουν εκ των προτέρων σταλεί στον εισηγητή, με στόχο να καλυφθούν εξειδικευμένα ερωτήματα των υπηρεσιών και να γίνει πιο αποτελεσματική η διαχείριση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων στον τομέα των Περιβαλλοντικών Έργων, του Κλίματος, της Προστασίας Περιβάλλοντος & της Εξοικονόμησης Ενέργειας.Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 25/10/2023

ΜΟΔ Α.Ε.