Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκπαίδευση με τίτλο «Κρατικές Ενισχύσεις»

10/7/2023

Στις 11/7/2023 θα πραγματοποιηθεί στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης εκπαίδευση με τίτλο «Κρατικές Ενισχύσεις», η οποία απευθύνεται σε στελέχη του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ), Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

Η εκπαίδευση διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων.

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού Κρατικών Ενισχύσεων. Στόχος της εκπαίδευσης είναι οι εκπαιδευόμενοι/-ες να γνωρίσουν το σύστημα και τους κανονισμούς που αφορούν τις κρατικές ενισχύσεις των έργων που διαχειρίζονται και μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου να μπορούν να κατανοούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες Κρατικών Ενισχύσεων στους τομείς παρέμβασης του ΕΦΔ και συγκεκριμένα στη διαχείριση του έργου – χρηματοδοτικού εργαλείου «Επιχορήγηση του ΕΚΟΜΕ για την παροχή επενδυτικού κινήτρου για την ενίσχυση της παραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδα».

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/7/2023

ΜΟΔ Α.Ε.