Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στη συνεργασία ομάδων μέσω Microsoft OneDrive, Sharepoint και Teams

29/6/2023

Αυτή την εβδομάδα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε 2 ομάδες στελεχών της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης και των Κοινών Γραμματειών Interreg με θέμα τη συνεργασία ομάδων μέσω Microsoft OneDrive, Sharepoint και Teams. Η εκπαίδευση διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα γίνει αναφορά στις βασικές λειτουργικότητες του OneDrive, στις καλές πρακτικές στην οργάνωση αρχείων και φακέλων μέσω του OneDrive, ενώ θα αναφερθεί η χρήση του Onedrive app για κινητές συσκευές. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης θα γίνει επίσης αναφορά στη διαχείριση ομάδων μέσω MS Teams, καθώς και στην αλληλεπίδραση μεταξύ OneDrive & SharePoint και OneDrive & MS Teams.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι οι εκπαιδευόμενοι/-ες να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους στη χρήση των εργαλείων της Microsoft που αφορούν στη συνεργασία των ομάδων και να διευκολύνουν τη μεταξύ τους επικοινωνία. 

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 4/7/2023

Ημερολόγιο

ΜΟΔ Α.Ε.