Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκπαίδευση σε «Οικονομικά εργαλεία καταμέτρησης Κρατικής Ενίσχυσης - η Αρχή του Ιδιώτη Επενδυτή»

11/5/2023

Στις 11/05/2024 πραγματοποιείται διαδικτυακή εκπαίδευση με θέμα «Οικονομικά εργαλεία καταμέτρησης Κρατικής Ενίσχυσης - η Αρχή του Ιδιώτη Επενδυτή» συνολικής διάρκειας 8 ωρών.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης αναλύεται η έννοια της Αρχής του Ιδιώτη Επενδυτή στην οικονομία της αγοράς, η σχετική Νομολογία και συναφείς με αυτήν έννοιες και ο τρόπος εφαρμογής της. Επίσης παρουσιάζονται τα εργαλεία και οι τεχνικές καταμέτρησης της Κρατικής Ενίσχυσης μέσα από την ανάπτυξη συγκεκριμένων παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης.

Η εκπαίδευση διοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού /Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και αφορά στελέχη της Eιδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και Χρηματοδοτικών Εργαλείων και των δομών του ΕΣΠΑ με υψηλή εξειδίκευση και αρμοδιότητα σε θέματα Κρατικών Ενισχύσεων.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/5/2023

ΜΟΔ Α.Ε.