Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκπαίδευση με τίτλο: «Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων»

24/4/2023

Σήμερα  24/04/2023 ξεκινάει πενθήμερη εκπαίδευση με τίτλο «Κρατικές Ενισχύσεις», η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24-26/04/2023 μέσω εικονικής τάξης και στις 03-04/05/2023 στο κτήριο της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ αε.

Η εκπαίδευση διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού σε συνεργασία με την ΕΥΚΕ-ΧΕ και το JASPERS και απευθύνεται σε στελέχη της Διαχειριστικής Αρχής ΕΣΠΑ Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση (ΔΑΜ), στελέχη της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού της ΕΥΔΑΜ και δικαιούχους του προγράμματος.

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση των κανόνων Κρατικών Ενισχύσεων, ειδικών κανόνων κρατικών ενισχύσεων που θεωρούνται σχετικοί για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης και οι οποίοι αφορούν σε θέματα ενίσχυσης-προώθησης της επιχειρηματικότητας, ενεργειακής μετάβασης και κλίματος, επαναχρησιμοποίησης γης, κυκλικής οικονομίας, δίκαιης εργασιακής μετάβασης και ενδυνάμωσης του ανθρώπινου δυναμικού. Η εκπαίδευση θα ολοκληρωθεί με την πραγματοποίηση workshop, το οποίο θα περιλαμβάνει μελέτη εξειδικευμένων περιπτώσεων.

Στόχος της εκπαίδευσης είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν σε βάθος το σύστημα και τους κανονισμούς που αφορούν στις Κρατικές Ενισχύσεις των έργων που διαχειρίζονται ώστε να μπορούν να τους εφαρμόζουν αποτελεσματικά.  

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 24/4/2023

Ημερολόγιο

ΜΟΔ Α.Ε.