Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκπαίδευση σε “Κρατικές Ενισχύσεις – Master Class» για στελέχη της ΕΥΚΕ και λοιπών Αρχών Διαχείρισης, 12-13/12/2022

13/12/2022

Στις 12/12/2022 ξεκίνησε η υλοποίηση της εκπαίδευσης «Κρατικές Ενισχύσεις – Master Class» μέσω εικονικής τάξης, συνολικής διάρκειας 12 ωρών, η οποία ολοκληρώνεται σήμερα 13/12/2022.

Η διοργάνωση της εκπαίδευσης πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της Διεύθυνσης Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού και απευθύνεται στα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων και των Δομών του ΕΣΠΑ με υψηλή εξειδίκευση και αρμοδιότητα στα θέματα Κρατικών Ενισχύσεων.

Το σεμινάριο έχει τη μορφή εισήγησης, εμπλουτισμένη με διάλογο και απαντήσεις επί ερωτήσεων που έχουν εκ των προτέρων σταλεί στον εισηγητή και αντικείμενό του είναι η ανασκόπηση της πρόσφατης νομολογίας και των αποφάσεων της Ευρωπαϊκή Επιτροπής σχετικά με την έννοια της Κρατικής Ενίσχυσης μέσω μελέτης περιπτώσεων καθώς και η επίλυση ερωτημάτων σε ζητήματα ή προβλήματα που  αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες σε συγκεκριμένες περιπτώσεις που χειρίζονται, με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση των δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/12/2022

Ημερολόγιο

ΜΟΔ Α.Ε.