Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκπαίδευση «Χρηματοδοτικά Εργαλεία - Risk Finance»

9/11/2022

Την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου 2022 υλοποιήθηκε σύγχρονη εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση με θέμα «Χρηματοδοτικά Εργαλεία - Risk Finance», διάρκειας 8 ωρών.
 
Η εκπαίδευση διοργανώθηκε από το Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / ΔΥΔΑΑΔ  της ΜΟΔ και απευθυνόταν στα στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων (ΕΥΚΕ) και σε στελέχη Δομών ΕΣΠΑ με υψηλή εξειδίκευση σε θέματα Κρατικών Ενισχύσεων & Χρηματοδοτικών Εργαλείων. Αντικείμενο της εκπαίδευσης ήταν
  • η  ανάλυση της έννοιας και της εφαρμογής των κρατικών ενισχύσεων στα χρηματοδοτικά εργαλεία και στη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου
  • η εφαρμογή των διατάξεων του ΓΑΚ αναφορικά με τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου 
  • οι ενισχύσεις ήσσονος σημασίας αναφορικά με τη χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου.
Η εκπαίδευση είχε τη μορφή εισήγησης, εμπλουτισμένη με διάλογο και απαντήσεις επί ερωτήσεων που υποβλήθηκαν εκ των προτέρων στον εισηγητή. Στόχος ήταν να καλυφθούν εξειδικευμένα ερωτήματα των υπηρεσιών, ώστε να γίνει πιο αποτελεσματική η διαχείριση δράσεων Κρατικών Ενισχύσεων από τα αρμόδια στελέχη.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 9/11/2022

Ημερολόγιο

ΜΟΔ Α.Ε.