Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παραδοσιακή εκπαίδευση με τίτλο: «Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων»

7/10/2022

Στις 10 Οκτωβρίου 2022 θα πραγματοποιηθεί στα Ιωάννινα εκπαίδευση με τίτλο «Θέματα Κρατικών Ενισχύσεων».

Η εκπαίδευση διοργανώνεται από τη Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Τμήμα Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ σε συνεργασία με την ΕΥΘΥ και την ΕΥΚΕ και απευθύνεται σε στελέχη της ΔΙΑΠ και της ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Ηπείρου.

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η παρουσίαση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Κρατικών Ενισχύσεων, καθώς και των κανονισμών Κρατικών Ενισχύσεων που εφαρμόζονται στις προσκλήσεις του ΠΕΠ Ηπείρου. Στόχος της εκπαίδευσης είναι οι εκπαιδευόμενοι να γνωρίσουν σε βάθος το σύστημα και τους κανονισμούς που αφορούν στις Κρατικές Ενισχύσεις των έργων που διαχειρίζονται και μετά την ολοκλήρωση του σεμιναρίου να μπορούν να με ευκολία να εφαρμόζουν τις γνώσεις τους στην καθημερινή τους εργασία.


Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 7/10/2022

Ημερολόγιο

ΜΟΔ Α.Ε.