Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με θέμα: «Εκπαίδευση στη Μεθοδολογία Διοίκησης Έργου»

7/12/2021

Κατά το χρονικό διάστημα 7, 8, 10 & 14-20/12/2021 πραγματοποιείται σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τίτλο «Εκπαίδευση στη Μεθοδολογία Διοίκησης Έργου».     
Η εκπαίδευση διοργανώνεται από τον Τομέα Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνεται σε στελέχη της ΕΔ ΕΣΠΑ Υπουργείου Ναυτιλίας και της ΚΥ ΜΟΔ που διαθέτουν ήδη πρακτική εμπειρία στη διοίκηση έργων ΕΣΠΑ.

Αντικείμενο του σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση στη waterfall μεθοδολογία διοίκησης έργου (Project Management Professional) και θα είναι διαδραστική με θεωρητική παρουσίαση της μεθοδολογίας, πρακτικές ασκήσεις, παραδείγματα και case studies.

Στόχος είναι με το πέρας του σεμιναρίου κάθε εκπαιδευόμενος να έχει αποκτήσει ένα μεθοδολογικό πλαίσιο και μια συστηματικοποίηση των γνώσεών του, ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά στην καθημερινή του εργασία.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 3/3/2023

ΜΟΔ Α.Ε.