Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για στελέχωση της Κοινής Γραμματείας Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020

21/5/2021

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με την υποστήριξη της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση μιας (1) θέσης στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020»:   

  • Υπεύθυνος Έργου

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων: 30.07.2021

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» (επισυνάπτεται).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος

Φορέας

Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία (ΕΥΔΕΠΕΕΣ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 21/5/2021

ΜΟΔ Α.Ε.