Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πλήρωση 4 θέσεων στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»

6/5/2021

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία», με την υποστήριξη της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ Α.Ε.), εκδίδει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, για τη πλήρωση τεσσάρων (4) θέσεων στην Κοινή Γραμματεία του Προγράμματος Συνεργασίας «INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020»:

  • Coordinator of the JS (Συντονιστής της ΚΓ) (1)
  • Administrative Assistant (Γραμματειακή Υποστήριξη) (1)
  • Project Officer (Υπεύθυνος Έργου) (2)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων02-07-2021

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο έγγραφο «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος».

Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Interreg V-A Ελλάδα - Βουλγαρία

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/5/2021

ΜΟΔ Α.Ε.