Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκπαίδευση στο «Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης των Δεικτών» για στελέχη της ΕΥ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

20/11/2020

Η ΜΟΔ στο πλαίσιο της εκπαίδευσης των στελεχών των υπηρεσιών ΕΣΠΑ, πραγματοποιεί στις 24 Νοεμβρίου 2020 σύγρονη διαδικτυακή εκπαίδευση με θέμα «Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης των Δεικτών».
 
Η εκπαίδευση απευθύνεται στα στελέχη της ΕΥΔ ΕΠ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και στόχος της είναι η ενημέρωσή τους σε θέματα που σχετίζονται με το Ενιαίο Σύστημα Παρακολούθησης Δεικτών 2014-2020, αλλά και μια εισαγωγή στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο.

Συγκεκριμένα, θα γίνει παρουσίαση του ΕΣΠΔ και θέματα σχετικά με τους ελέγχους της ΕΔΕΛ, το Δελτίο Ταυτότητας Δείκτη, καθώς και των υποχρεώσεων που αφορούν τους δείκτες σε σχέση με το κλείσιμο της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου. Επίσης, θα αναπτυχθούν θέματα που αφορούν την παρακολούθηση δεικτών στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 γενικότερα, καθώς και ειδικότερα σε σχέση με το ΕΤΠΑ και το Ταμείο Συνοχής.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 5/4/2021

ΜΟΔ Α.Ε.