Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διοργάνωση σεμιναρίων και εικονικών τάξεων για στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών στη χρήση του ΟΠΣ – ΕΣΠΑ

2/2/2011

Η ΜΟΔ, ανταποκρινόμενη στο αίτημα του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, με στόχο να στηρίξει την επιτάχυνση της υλοποίησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ προετοιμάζει άμεσα και σε στενή συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία ΟΠΣ την πραγματοποίηση εκπαιδεύσεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων χρήσης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΕΣΠΑ όλων των εμπλεκομένων φορέων, αξιοποιώντας την τεχνολογική υποδομή τηλεκπαίδευσης που διαθέτει. 

Οι εικονικές τάξεις για τις Ειδικές Υπηρεσίες θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους δύο μήνες και θα περιλαμβάνουν αρχικά εξ αποστάσεως εκπαίδευση οριζόντιου χαρακτήρα για όλα τα στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών. Στη συνέχεια, εξειδικευμένες εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις θα καλύψουν ειδικότερες ανάγκες χειρισμού της εφαρμογής. Ως εκπαιδευτές θα λειτουργήσουν στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας ΟΠΣ, των οποίων η εξοικείωση με τη σύγχρονη τηλεκπαίδευση θα επιτευχθεί μέσω ειδικού σεμιναρίου εκπαίδευσης εκπαιδευτών. 

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/4/2022

Ημερολόγιο

ΜΟΔ Α.Ε.