Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

49η διαδικτυακή συνάντηση του δικτύου IQ-Net

8/1/2021

Στις 1 και 3 Δεκεμβρίου 2020 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά η 49η συνάντηση του δικτύου IQ-Net.

Το κεντρικό θέμα της συνάντησης ήταν: «Απαντήσεις στην κρίση της πανδημίας και μετάβαση στην Προγραμματική Περίοδο 2021-27 & Διαχείριση Κινδύνων Απάτης στην Πολιτική Συνοχής» (Crisis responses and transitions & Fraud Risk Management in Cohesion Policy).

Οι εργασίες του συνεδρίου πραγματοποιήθηκαν μέσω τηλεδιασκέψεων σε δύο χωριστές συνεδρίες καλύπτοντας τις εξής θεματικές υπό-ενότητες:

  • Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020: Μετάβαση στην Προγραμματική Περίοδο 2021-2027 και  αντιμετώπιση της κρίσης του Covid-19
  • Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020: Διαχείριση κινδύνου απάτης στην πολιτική συνοχής  και εμπειρίες από κράτη-μέλη: οι περιπτώσεις της Ελλάδας και της Σλοβακίας.

Εκ μέρους της ΜΟΔ στο συνέδριο συμμετείχαν οι: κα Ε. Παπακωνσταντίνου, Προϊσταμένη του Τομέα Υπηρεσιών Σχεδιασμού & Οργάνωσης και τα στελέχη του Τομέα κ. Α. Βορλόου,  κ. Α. Γκούμας και κα Ε. Μπασκούτα.

Από ελληνικής πλευράς συμμετείχαν επίσης η Προϊσταμένη της Μονάδας Γ’ της ΕΥΘΥ κα Α. Αθανασίου και τα στελέχη της κα Δ. Μπριλλάκη και κα Μ. Πετροπούλου ως εκπρόσωποι της Εθνικής Αρχής Συντονισμού ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας της 3ης Δεκεμβρίου 2020 τα στελέχη της ΕΥΘΥ πραγματοποίησαν παρουσίαση σχετικά με την εφαρμογή εθνικής στρατηγικής για τη διαχείριση κινδύνων απάτης στο πλαίσιο του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020.
 

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 8/1/2021

ΜΟΔ Α.Ε.