Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρώτος κύκλος εκπαιδεύσεων στο ΟΠΣ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027

7/6/2024

​Ξεκίνησε προς τις Ειδικές Υπηρεσίες ΕΣΠΑ ο πρώτος κύκλος εκπαιδεύσεων στο ΟΠΣ για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, ο οποίος αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος Ιουνίου Οι εκπαιδεύσεις πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως και αφορούν ενδεικτικά την θεματολογία: Διαχείριση Δεικτών και Απογραφικά Δελτία Συμμετεχόντων Πράξεων ΕΚΤ+/ΤΔΜ, Υποσύστημα Αναφορών ΟΠΣ,  Διαλειτουργικότητα (web services), Πρόσβαση στο ΟΠΣ - Διαχείριση Χρηστών – Helpdesk. Οι εκπαιδεύσεις θα συνεχιστούν διά ζώσης και εξ αποστάσεως το Β΄ εξάμηνο του 2024.​

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 11/6/2024

ΜΟΔ Α.Ε.