Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Εκπαίδευση με θέμα «Ολοκλήρωση Πράξεων στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και βασικά θέματα 2021-2027»

28/2/2024

Στις 29/02/2024 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκπαίδευση με θέμα «Ολοκλήρωση Πράξεων στο ΟΠΣ-ΕΣΠΑ και βασικά θέματα 2021-2027», διάρκειας 5 ωρών, η οποία διοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνεται στα στελέχη των Δικαιούχων του Προγράμματος Τεχνική Βοήθεια και Υποστήριξη Δικαιούχων.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης θα γίνει αναφορά στις διαδικασίες Ολοκλήρωσης Πράξεων και στις Αναφορές, εισαγωγική παρουσίαση του ΟΠΣ-ΕΣΠΑ 2021-2027, παρουσίαση των δελτίων ΤΔΥ και ΔΔΔ καθώς και θεμάτων Τεχνικής Βοήθειας.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 28/2/2024

ΜΟΔ Α.Ε.