Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

«Δείκτες και Απογραφικά Δελτία στο ΟΠΣ 2021-2027»

29/11/2023

Στις 30/11/2023 θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση με θέμα «Δείκτες και Απογραφικά Δελτία στο ΟΠΣ 2021-2027» μέσω εικονικής τάξης, συνολικής διάρκειας 3 ωρών. 
Η εκπαίδευση διοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνεται σε στελέχη των ΕΥΔ των Τομεακών & Περιφερειακών Προγραμμάτων και της ΕΑΣ.
 
Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης θα γίνει παρουσίαση θεμάτων που αφορούν στην αποτύπωση  δεικτών στο ΟΠΣ 2021- 2027 και σε αναφορές επίτευξης δεικτών.
 
 Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 30/11/2023

ΜΟΔ Α.Ε.