Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Νέα

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Διασύνδεση ΟΠΣ με ePDE

23/11/2023

Στις 24/11/2023 θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακή εκπαίδευση με θέμα «Διασύνδεση ΟΠΣ με ePDE», διάρκειας 3 ωρών. Η εκπαίδευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε 2 τμήματα εκπαίδευσης, διοργανώνεται από το Τμήμα Εκπαίδευσης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού / Διεύθυνση Υπηρεσιών Διοίκησης & Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού της ΜΟΔ και απευθύνεται στα στελέχη των Ειδικών Υπηρεσιών.

Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης θα γίνει εισαγωγή στη Διαλειτουργικότητα του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος και παρουσίαση της Διασύνδεσης του ΟΠΣ με το ePDE στα δελτία, καθώς και των Αναφορών χρηματοδότησης έργων με στοιχεία πληρωμών ΠΔΕ.

Είδος

Φορέας

Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/11/2023

ΜΟΔ Α.Ε.