Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κώδικας Δεοντολογίας Εσωτερικών Ελεγκτών της ΜΟΔ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/9/2022

Ο κώδικας δεοντολογίας εσωτερικών ελεγκτών της ΜΟΔ αποτελεί μια ολοκληρωμένη δήλωση των αξιών και αρχών οι οποίες θα πρέπει να καθοδηγούν την ηθική και επαγγελματική συμπεριφορά των Εσωτερικών Ελεγκτών εντός και εκτός εταιρείας.​​​​​​​  

(Απόφαση ΔΣ ΜΟΔ 606, θέμα 7ο/22/9/2022, ΑΔΑ 9Η4Γ46ΨΧΨΤ-ΕΞΥ)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/10/2022

ΜΟΔ Α.Ε.