Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Κανονισμός Λειτουργίας Διεύθυνσης Εσωτερικού Ελέγχου ΜΟΔ

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/7/2022

​​Απόφαση ΔΣ ΜΟΔ ΑΕ 602, θέμα 6ο/20.7.2022 (ΑΔΑ ΨΒΜΥ46ΨΧΨΤ-2ΒΕ).

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/10/2022

ΜΟΔ Α.Ε.