Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

 Ομάδα Υποστήριξης Παρεμβάσεων Κρατικών Νόμων 

Προϊσταμένη: Άννα Κανακάκη

Η Ομάδα συγκροτήθηκε τον Νοέμβριο 2016 μετά από αίτημα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Αποστολή της είναι να υποστηρίζει τις υπηρεσίες που διαχειρίζονται τις ενισχύσεις των ιδιωτικών επενδύσεων με στόχο την αναβάθμιση και βελτίωση της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των διαδικασιών που εφαρμόζονται.

Προς αυτή την κατεύθυνση, οι εμπειρογνώμονες της ομάδας διενεργούν κατά περίπτωση διοικητικούς ελέγχους, πιστοποιώντας την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας των επενδύσεων, ενώ ταυτόχρονα εντοπίζουν συστημικά προβλήματα και προωθούν λύσεις.

Στα πρώτα 3 χρόνια της πλήρους λειτουργίας της και ενεργώντας βάσει της Υπουργικής Απόφασης 127660/27-11-2017, η Ομάδα ανέλαβε τους διοικητικούς ελέγχους για την πιστοποίηση περισσότερων από 200 επενδυτικών έργων στον τομέα της παραγωγής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Η Ομάδα επεξεργάστηκε και ολοκλήρωσε συνολικά 160 επενδυτικά έργα ΜΜΕ προϋπολογισμού άνω των 80 εκατ. ευρώ, και κρατικής ενίσχυσης 25 εκατ. και στις 13 περιφέρειες της χώρας, συνολικής δυναμικότητας 12 εκατομμυρίων KWATTh/έτος από ηλιακή ενέργεια.

Επιπλέον, έχει επεξεργαστεί διάφορες αναθεωρήσεις διαδικασιών και υποστηρίζει νέα εργαλεία, βελτιώνοντας την απόδοση του όλου συστήματος.

ΜΟΔ Α.Ε.