Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης λόγω παλαιότητας και αμιάντου από πηγές Βύρου έως Κοινότητα Πύργου

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

14/11/2023

Κατηγορία διαγωνισμού

Δημόσια Έργα

Προϋπολογισμός

3.450.000,00 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

18 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

30/11/2023 00:00

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 15/11/2023

ΜΟΔ Α.Ε.