Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων Δήμου Δάφνης - Υμηττού (ΕΣΗΔΗΣ : 204553)

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

10/11/2023

Η υπό ανάθεση σύμβαση αφορά στην εκπόνηση όλων των απαιτούμενων μελετών για την ενεργειακή αναβάθμιση πέντε σχολικών Μονάδων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και των βοηθητικών τους χώρων, και συγκεκριμένα των εξής:
  • 3ο Γυμνάσιο-3ο Λύκειο Δάφνης-Υμηττού
  • 3ο Δημοτικό Υμηττού-9ο Δημοτικό Ηλιούπολης
  • 5ο Νηπιαγωγείο Δάφνης-Υμηττού
  • Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων
  • Κυλικείο 3ου Γυμνασίου-3ου Λυκείου Δάφνης-Υμηττού

Κριτήριο Ανάθεσης: Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής.​​​​​​

Κατηγορία διαγωνισμού

Μελέτες - Εμπειρογνωμοσύνες

Προϋπολογισμός

Προϋπολογισμός : 39.500,00€ πλέον ΦΠΑ, ήτοι 48.980,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Διάρκεια έργου

Ο χρόνος εκπόνησης του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου (συνολικός χρόνος) ορίζεται σε 9 μήνες. Συνολικός εκτιμώμενος χρόνος σύμβασης: 13 μήνες, στον οποίο συμπεριλαμβάνονται οι ελάχιστοι χρόνοι των εγκρίσεων.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

27/11/2023 17:00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΕΣΗΔΗΣ 

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας : Μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 14/11/2023

ΜΟΔ Α.Ε.