Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Παροχή υπηρεσιών για την ενίσχυση της επιστημονικής, τεχνικής και λειτουργικής υποστήριξης της Κεντρικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ ΑΕ (ΕΣΗΔΗΣ 255210)

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

6/11/2023

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 75120000-3, 79500000-9.


Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

4.950.000,00€ χωρίς ΦΠΑ και 6.138.000,00€ με ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 3 έτη από την υπογραφή της σύμβασης

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

1/12/2023 13:00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΕΣΗΔΗΣ

Μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 6/11/2023

ΜΟΔ Α.Ε.