Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη χρηστών και διαδικτυακών υποδομών των Ειδικών Υπηρεσιών ( EΣΗΔΗΣ: 185553)

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

14/3/2023

​​​​​Το έργο αφορά στην υποστήριξη χρηστών, σταθμών εργασιών, περιφερειακών, διαδικτυακών υποδομών και υπηρεσιών, printers και όλων των σχετικών μηχανημάτων στο στελεχιακό δυναμικό των Ειδικών Υπηρεσιών του ΕΣΠΑ.

​Συστημικός Αριθμός ΕΣΗΔΗΣ: 185553


Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

30.645,16€ χωρίς ΦΠΑ 38.000,00€ με ΦΠΑ

Διάρκεια έργου

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου ορίζεται σε 12 μήνες από την 10/04/2023, άλλως από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

27/3/2023 13:00

Τόπος υποβολής προσφορών

ΕΣΗΔΗΣ

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας

Μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ


Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/3/2023

ΜΟΔ Α.Ε.