Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Υποστήριξη μικρών νησιωτικών - ορεινών δήμων στην ωρίμανση και υλοποίηση έργων

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

10/6/2022

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο νησιωτικό Δήμο με πληθυσμό έως 4.000 κατοίκους και ορεινό Δήμο έως 6.500 κατοίκους (πραγματικός πληθυσμός σύμφωνα με την απογραφή του 2011) να υποβάλει ένα μόνο αίτημα για συγκεκριμένη ενέργεια που αφορά την ωρίμανση και υλοποίηση κρίσιμων έργων των κατηγοριών:

  • ανάπλασης χώρων και λοιπών περιβαλλοντικών δράσεων
  • πρόληψης/αποκατάστασης φυσικών καταστροφών
  • βιώσιμης ανάπτυξης κ.α.
  • αφαλάτωσης και λοιπών έργων ύδρευσης
  • ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων και βιοκλιματικών έργων

σύμφωνα με την με αριθμ. 596/ 9ο θέμα/18-05-2022 (ΑΔΑ: 9ΞΔΕ46ΨΧΨΤ-Φ0Τ) απόφαση του ΔΣ της ΜΟΔ Α.Ε.

Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει στις 21 Ιουνίου 2022. Η παρούσα πρόσκληση παραμένει ανοικτή μέχρι της εξαντλήσεως της αρχικά διαθέσιμης χρηματοδότησης, ποσού 400.000 €. 

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι με τις ήδη υποβληθείσες προτάσεις μέχρι 22.06.2022 έχει εξαντληθεί το ποσό της διαθέσιμης χρηματοδότησης της πρόσκλησης (400.000 €). Επομένως αιτήσεις που υποβάλλονται στη συνέχεια πιθανά να μην αξιολογηθούν.

Οι φορείς (νησιωτικοί Δήμοι με πληθυσμό έως 4.000 και ορεινοί Δήμοι έως 6.500 κ.) που περιλαμβάνονται στην παρέμβαση υποβάλλουν το αίτημά τους για μία μόνο ενέργεια από τις ανωτέρω με απόφαση του συλλογικού τους οργάνου και κάνοντας χρήση των υποδειγμάτων:

  • Αίτηση Υποβολής Χρηματοδότησης
  • Τεχνικό Δελτίο Πρότασης

Τα αιτήματα, συνοδευόμενα από την απόφαση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου (π.χ. Οικονομική Επιτροπή) και τεύχος τεχνικών δεδομένων/προεκτίμησης αμοιβών, υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: wrimazw@mou.gr και τηρείται σειρά προτεραιότητας με βάση τον αρ. πρωτ. στο κεντρικό πρωτόκολλο της ΜΟΔ.

Αιτήματα που δεν περιλαμβάνουν όλα τα ανωτέρω (αίτηση, πλήρως συμπληρωμένο ΤΔΠ, απόφαση συλλογικού οργάνου και τεύχος τεχνικών δεδομένων/προεκτίμησης αμοιβών) ΔΕΝ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥΝΤΑΙ μέχρι την πλήρη συμπλήρωσή τους.

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις για διευκρινίσεις μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: wrimazw@mou.gr.

 

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Προϋπολογισμός

400.000€

Διάρκεια έργου

Η παρούσα πρόσκληση παραμένει ανοικτή μέχρι της εξαντλήσεως της αρχικά διαθέσιμης χρηματοδότησης.

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

22/6/2022 00:00

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 23/6/2022

ΜΟΔ Α.Ε.