Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ανάπλαση Οικισμού Μεγάλης Μαντίνειας (ΕΣΗΔΗΣ 188987 )

Έχει λήξει

Ημερομηνία δημοσίευσης

17/5/2022

Ανοικτή διαδικασία  για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανάπλαση Οικισμού Μεγάλης Μαντίνειας".

CPV: 45233000-9 κατασκευαστικά έργα, έργα θεμελίωσης & επιφανειακά έργα

Κατηγορία διαγωνισμού

Δημόσια Έργα

Προϋπολογισμός

358.870,96 € (άνευ ΦΠΑ)

Διάρκεια έργου

6 μήνες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

6/6/2022 11:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Μέσω ΕΣΗΔΗΣ (A/A 188987)

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας: Αριστείδης Δραγανίγος/ 213 1310357/ a.draganigos@mou.gr
Τμήμα Εκτέλεσης Έργων ΔΤΥ ΜΟΔ α.ε.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Σχετικά αρχεία

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 17/5/2022

ΜΟΔ Α.Ε.