Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Διαγωνισμοί

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Πρόσκληση για την εγγραφή σε μητρώο επιβλεπόντων εξωτερικών συνεργατών μηχανικών για την ενίσχυση της επίβλεψης έργων της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας της ΜΟΔ

Ενεργή

Ημερομηνία δημοσίευσης

11/2/2021

Δείτε εδώ τον κατάλογο εγγεγραμμένων στο Μητρώο επιβλεπόντων εξωτερικών συνεργατών (4η έγκριση - Φεβρουάριος 2022).

Η Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό πρόσωπο μηχανικό οποιασδήποτε ειδικότητας, να εγγραφεί στο Μητρώο επιβλεπόντων εξωτερικών συνεργατών, από το οποίο δύναται να επιλέγει εξειδικευμένα στελέχη από τον ιδιωτικό τομέα, προκειμένου να ενισχύσουν, για συγκεκριμένο χρόνο, την επίβλεψη τεχνικών έργων της τεχνικής υπηρεσίας της ΜΟΔ, σε εφαρμογή του Κανονισμού Λειτουργίας της ΜΟΔ και της διάταξης της παραγράφου 8 του άρθρου 28 του ν. 4314/2014, όπως ισχύει.

Η παρούσα πρόσκληση παραμένει ανοικτή για όλη τη διάρκεια της Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020, δηλαδή μέχρι την 31.12.2023, και δεν υφίσταται χρονικός ή άλλος περιορισμός στη δυνατότητα των ενδιαφερόμενων μηχανικών να εγγραφούν σε αυτόν.

Οι ενδιαφερόμενες/-οι, φυσικά πρόσωπα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονικά αίτηση, και να αποστέλλουν τα λοιπά δικαιολογητικά, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στη συνημμένη πρόσκληση.

Κατηγορία διαγωνισμού

Υπηρεσίες

Ημερομηνίες υποβολής προσφορών

31/12/2023 00:00

Τόπος υποβολής προσφορών

Για την υποβολή της αίτησής σας πατήστε ΕΔΩ.
Η υποβολή αιτήσεων αρχίζει σε 5 ημερολογιακές ημέρες από την δημοσίευση της παρούσας.

Οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να απευθύνει ερωτήσεις μέσω e-mail στην ακόλουθη διεύθυνση: mitrooepivlepsisDTY@mou.gr ή στο τηλ. 213 1310293.

Πληροφορίες - Στοιχεία επικοινωνίας
Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ ΑΕ)
Διεύθυνση
Λουίζης Ριανκούρ 78Α, Αθήνα, 115 24
Τηλ
210 7499100, 213 1310100
E-mail
Url

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 1/3/2022

ΜΟΔ Α.Ε.