Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 125583/23.12.2022 (ΦΕΚ 6975/Β/30.12.2022) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/12/2022

ΥΑ 125583/23.12.2022 (ΦΕΚ 6975/Β/30.12.2022) Αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ), του άρθρου 53Α του ν. 4314/2014 και τροποποίηση της υπ’ αρ. 589/2017 (ΥΑ 58969 ΕΥΧΜΕΟΧ738 Β’2012) «Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ)», του άρθρου 53Α του ν. 4314/2014
  • PDF (178,99 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/1/2023

ΜΟΔ Α.Ε.