Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

ΥΑ 58969/ΕΥΧΜΕΟΧ738/25.5.2017 (ΦΕΚ 2012/Β/13.06.2017) Διάρθρωση Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ-ΧΜ ΕΟΧ) άρθρου 53 ν.4314

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/6/2017

ΥΑ 58969 ΕΥΧΜΕΟΧ738/25.5.2017 (ΦΕΚ 2012/Β/13.06.2017) Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Προγραμματισμού, Συντονισμού και Παρακολούθησης της υλοποίησης των Χρηματοδοτικών Μηχανισμών του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΥ - ΧΜ ΕΟΧ), του άρθρου 53Α του ν. 4314/2014.

  • PDF (173,67 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 10/1/2023

ΜΟΔ Α.Ε.