Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Ευρετήριο Όρων Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 1/1/2007

Το Ευρετήριο όρων για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 είναι ένας αλφαβητικός κατάλογος με τους όρους που συναντώνται συχνότερα στα Επιχειρησιακά Προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους και περιλαμβάνει τους νέους όρους που εισήγαγαν οι νέοι θεσμοί και μηχανισμοί της περιόδου αυτής.

Η ορολογία που περιέχει αναφέρεται σε:

  • Διαχείριση - Παρακολούθηση - Αξιολόγηση Προγραμμάτων
  • Διαδικασίες υλοποίησης έργων
  • Διάρθρωση της εθνικής Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης
  • Θεσμικά Όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Χρηματοοικονομικούς όρους

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 13/2/2024

Σχετικοί σύνδεσμοι

ΜΟΔ Α.Ε.