Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με το Υπουργείο Ανάπτυξης για την υλοποίηση του έργου «Ολοκλήρωση μελετών έργου ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου του Υπουργείου Ανάπτυξης στην πλατεία Κάνιγγος»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/1/2024

Προγραμματική σύμβαση των άρθρων 12 και 44 του Ν. 4412/2016 μεταξύ του Υπουργείου Ανάπτυξης (κύριο του έργου) και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) ΑΕ για την υλοποίηση του έργου «Ολοκλήρωση μελετών έργου ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίου του Υπουργείου Ανάπτυξης στην πλατεία Κάνιγγος»

Το φυσικό αντικείμενο του έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης αφορά στην εκπόνηση του δεύτερου σταδίου των μελετών του έργου ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου του ΥΠΑΝ στην Πλατεία Κάνιγγος, όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και οι λοιπές υπηρεσίες του.


  • PDF (444,29 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 22/1/2024

ΜΟΔ Α.Ε.