Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική σύμβαση με τον Δήμο Δυτικής Μάνης για την υλοποίηση του έργου "Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης λόγω παλαιότητας και αμιάντου από πηγές Βύρου έως Κοινότητα Πύργου"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 8/6/2023

Προγραμματική σύμβαση βάσει των άρθρων 100 του Ν.3852/2010 και 44 του Ν. 4412/2016 μεταξύ του Δήμου Δυτικής Μάνης (Κύριος του Έργου) και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου "Αντικατάσταση εξωτερικών δικτύων ύδρευσης λόγω παλαιότητας και αμιάντου από πηγές Βύρου έως Κοινότητα Πύργου".Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/8/2023

ΜΟΔ Α.Ε.