Παράλειψη εντολών κορδέλας
Μετάβαση στο κύριο περιεχόμενο
Ευρωπαϊκή Ένωση - Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Προγράμματα

Ηλεκτρονική βιβλιοθήκη

  • Ενέργειες
  • Εκτύπωση σελίδας

Προγραμματική Σύμβαση με τον Δήμο Δυτικής Μάνης για την υλοποίηση του έργου "Ανάπλαση οικισμού Μεγάλης Μαντίνειας"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 2/2/2022

Προγραμματική Σύμβαση βάσει των άρθρων 100 του Ν.3852/2010 και 44 του Ν. 4412/2016 μεταξύ του Δήμου Δυτικής Μάνης (Κύριος του Έργου) και της Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ) Α.Ε. για την υλοποίηση του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΜΕΓΑΛΗΣ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΣ»

  • PDF (703,05 Kb)

Ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης: 16/2/2022

ΜΟΔ Α.Ε.